STK Prešov

STK Prešov

Otváracie hodiny
 • Po-Pi: 7:30 - 16:00

PRACOVISKO

TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLY

Spustili sme nové pracovisko technickej kontroly STK v Prešove. Pracovisko má oprávnenie na všetky kategórie vozidiel a všetky druhy palív.

Bezpečnosť Vás a vašich blízkych je našou prioritou, preto využite možnosť absolvovania povinných kontrol v najmodernejšej stanici technickej kontroly  v Prešove za tých najvýhodnejších podmienok.

V našej novo vybudovanej stanici technickej kontroly na Vás čaká profesionálny tím odborníkov, krátke čakacie doby, bezproblémové parkovanie, najvýhodnejšej ceny, pretože vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá.

 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potv
 • doklad vozidla(osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený;
 • opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu; 
 • platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha;
 • certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy; Platí pre vzniknuté škodové udalosti po 1.1.2022
 • protokol o montáži plynového zariadenia(vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu a prestavba bola realizovaná v SR);
 • potvrdenie o montáži fólii na okná, ak má vozidlo takéto fólie nalepené.
 • rdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

Ku technickej kontrole vášho vozidla je potrebné si pripraviť nasledovné dokumenty:

 1. doklad vozidla(osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený;
 2. opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu; 
 3. platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha;
 4. certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy; Platí pre vzniknuté škodové udalosti po 1.1.2022
 5. protokol o montáži plynového zariadenia(vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu a prestavba bola realizovaná v SR);
 6. potvrdenie o montáži fólii na okná, ak má vozidlo takéto fólie nalepené.

Ku emisnej kontrole vášho vozidla je potrebné si pripraviť nasledovné dokumenty:

 1. osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii– formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený;
 2. opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri emisnej kontrole, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly;
 3. kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu pre jednotlivo dovezené vozidlo;
 4. protokol o montáži plynového zariadenia(vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu a prestavba bola realizovaná v SR)

Ku kontrole originality vášho vozidla je potrebné si pripraviť nasledovné dokumenty:

a) vozidlo je prihlásené do evidencie v Slovenskej republike:

1. osvedčenie o evidencii alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný útvarom Policajného zboru;
2. doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla; predkladá sa v prípade výmeny karosérie vozidla alebo rámu vozidla;
3. doklad o vykonaní prestavby vozidla; predkladá sa, ak ide o vozidlo, na ktorom bola vykonaná prestavba, ktorá je hromadne schválená;
4. pri kontrole originality vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku 3 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla;
5. rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla; predkladá sa, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla.

b) jednotlivo dovezené vozidlo

1. doklad o nadobudnutí vozidla;
2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku;
3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii;
4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie.

TECHNICKÁ KONTROLA

CENNÍK

OSOBNÉ A NÁKLADNÉ VOZIDLÁ DO 3,5 T (M1, N1)

 • Pravidelná
  38.00€
 • Opakovaná
  15.00€
 • Opakovaná

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  13.00€
 • Vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné
  43.00€
 • Opakovaná na vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné
  22.00€
 • Opakovaná na vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  17.00€
 • Elektromobil
  61.00€
 • Opakovaná pre elektromobil
  20.00€
 • Opakovaná pre elektromobil

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  17.00€
 • Dovezené vozidlo
  51.00€
 • Dovezené vozidlo z tretích krajín so zápisom výnimiek
  200.00€
 • Administratívna
  10.00€
 • Administratívna

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  10.00€
 • Zvláštna v čiastočnom rozsahu
  20.00€
 • Zvláštna v plnom rozsahu
  25.00€
 • Predkontrola v plnom rozsahu
  20.00€

NÁKLADNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ NAD 3,5T (M2, N2, M3, N3, T)

 • Pravidelná
  58.00€
 • Opakovaná
  20.00€
 • Opakovaná

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  18.00€
 • Vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné
  65.00€
 • Opakovaná na vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné
  25.00€
 • Opakovaná na vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  25.00€
 • Dovezené vozidlo
  64.00€
 • Dovezené vozidlo z tretích krajín so zápisom výnimiek
  200.00€
 • Administratívna
  10.00€
 • Administratívna

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  10.00€
 • Zvláštna v čiastočnom rozsahu
  35.00€
 • Zvláštna v plnom rozsahu
  60.00€
 • Predkontrola v plnom rozsahu
  30.00€

PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ (O2-O4, R2-R4)

 • Pravidelná
  35.00€
 • Opakovaná
  19.00€
 • Opakovaná

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  17.00€
 • Dovezené vozidlo
  40.00€
 • Dovezené vozidlo z tretích krajín so zápisom výnimiek
  200.00€
 • Administratívna
  10.00€
 • Administratívna

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  10.00€
 • Zvláštna v čiastočnom rozsahu
  20.00€
 • Zvláštna v plnom rozsahu
  30.00€
 • Predkontrola v plnom rozsahu
  30.00€

MOTOCYKLE (L)

 • Pravidelná
  29.00€
 • Opakovaná
  15.00€
 • Opakovaná

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  10.00€
 • Dovezené vozidlo
  25.00€
 • Dovezené vozidlo z tretích krajín so zápisom výnimiek
  100.00€
 • Administratívna
  10.00€
 • Administratívna

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  10.00€
 • Zvláštna v čiastočnom rozsahu
  20.00€
 • Zvláštna v plnom rozsahu
  25.00€
 • Predkontrola v plnom rozsahu
  15.00€

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 • Protokol TK
  2.00€
 • Osvedčenie TK
  5.00€
 • Vystavenie opisu protokolu
  7.00€
 • Zaťažovanie vozidiel
  40.00€
 • Pick-up servis (vyzdvihnutie vozidla)

  presun po vlastnej osi

  10.00€+
 • Pick-up servis (vyzdvihnutie vozidla)

  prevoz prepravníkom vozidiel

  30.00€+

EMISNÁ KONTROLA

CENNÍK

OSOBNÉ A NÁKLADNÉ VOZIDLÁ DO 3,5 T (M1, N1)

 • Pravidelná
  33.00€
 • Opakovaná
  17.00€
 • Opakovaná

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  15.00€
 • Vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné
  44.00€
 • Opakovaná na vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné
  23.00€
 • Opakovaná na vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  20.00€
 • Dovezené vozidlo
  33.00€
 • Administratívna
  11.00€
 • Administratívna

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  11.00€
 • Zvláštna v plnom rozsahu
  23.00€
 • Predkontrola v plnom rozsahu
  20.00€

NÁKLADNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ NAD 3,5T (M2, N2, M3, N3, T)

 • Pravidelná
  50.00€
 • Opakovaná
  30.00€
 • Opakovaná

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  25.00€
 • Dovezené vozidlo
  46.00€
 • Administratívna
  11.00€
 • Administratívna

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  11.00€
 • Zvláštna v plnom rozsahu
  40.00€
 • Predkontrola v plnom rozsahu
  26.00€

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 • Protokol EK
  2.00€
 • Osvedčenie EK
  5.00€
 • Vystavenie opisu protokolu
  7.00€
 • Pick-up servis (vyzdvihnutie vozidla)

  presun po vlastnej osi

  10.00€+
 • Pick-up servis (vyzdvihnutie vozidla)

  prevoz prepravníkom vozidiel

  30.00€+

PRACOVISKO

KONTROLY ORIGINALITY

Cieľom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z.z. prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla. Zároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami. V zmysle § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom.

Výsledok kontroly originality je obsiahnutý v Odbornom posudku o kontrole originality a vyjadruje stav spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Výsledok je verejný a prístupný na internete – overenie vozidla.

Posilňuje sa kontrolný mechanizmus, ktorý preukázateľne eliminuje legalizáciu odcudzených a zmanipulovaných vozidiel, pri ktorých dochádza k zmene identifikátorov, zásahom do konštrukcie a falšovaniu dokladov.

Skracuje sa proces vybavovania na dopravných inšpektorátoch – pretože vozidlá s platným Odborným posudkom o kontrole originality nemusia absolvovať povinnú obhliadku a údaje o kontrolách sú zaznamenávané priamo do evidencie vozidiel.

Kontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:

Kontrole originality od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak:

 • ide o odhlásenie vozidla do cudziny,
 • ide o výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
 • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,
 • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ.

Kontrole originality od 1.9.2009 (307/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak ide o:

 • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
 • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel
 • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006

Kontrolu originality vozidiel vykonávajú – oprávnené pracoviská kontroly originality a po vykonanej kontrole vydávajú Odborný posudok o KO.
Výsledok kontroly originality – je verejný a prístupný na internete – overenie posudku.

KONTROLA ORIGINALITY

CENNÍK

ZÁKLADNÁ KONTROLA ORIGINALITY

PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ A MOTOCYKLE

 • Prípojné vozidlá (O1, O2)
  109.00€
 • Prípojné vozidlá (O3, O4)
  85.00€
 • Prípojné vozidlá za traktory (R1, R2, R3, R4)
  85.00€
 • Motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)
  70.00€

OSOBNÉ A NÁKLADNÉ VOZIDLÁ DO 3,5 T

 • Osobné vozidlá (M1, N1)
  109.00€
 • Osobné vozidlá (M1G, N1G)
  120.00€

NÁKLADNÉ VOZIDLÁ NAD 3,5T, AUTOBUSY A TRAKTORY

 • Nákladné vozidlá do 12t (N2)
  139.00€
 • Nákladné vozidlá nad 12t (N3)
  159.00€
 • Autobusy (M2-M3)
  149.00€
 • Traktory (T1-T5)
  149.00€

OSTATNÉ VOZIDLÁ (STROJE)

 • Pracovné stroje (PS)
  149.00€
 • Motocykle, štvorkolky (L)
  79.00€
 • Prípojné vozidlá (O1,O2)
  69.00€
 • Prípojné vozidlá (R1-R4)
  89.00€

ADMINISTRATÍVNE, OPAKOVANÉ KONTROLY ORIGINALITY

 • Kategória M1,N1
  87.20€
 • Kategória M1G,N1G
  96.00€
 • Kategória N2
  111.20€
 • Kategória N3
  127.20€
 • Kategória M2,M3,T,PS
  119.20€
 • Kategória R
  71.20€
 • Kategória O1,O2
  55.20€
 • Kategória O3,O4
  87.20€

SÚVISIACE SLUŽBY

 • KO Evidenčná + ODO
  35.00€
 • Kontrola identifikátorov do 10 min.
  20.00€
 • Kontrola identifikátorov do 30 min.
  60.00€
 • Odborný posudok o KO
  5.00€
 • ODO pas (km)
  10.00€
 • Výpis o poškodení vozidla
  20.00€
 • Storno kontroly
  1.00€

V cene kontroly originality sú započítané kontrolné bezpečnostné nálepky.