STK Veľká Lomnica

STK Veľká Lomnica

Otváracie hodiny
 • Po-Pi: 7:30 - 16:00

PRACOVISKO

TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLY

Spustili sme nové pracovisko technickej kontroly STK vo Veľkej Lomnici. Pracovisko má oprávnenie na všetky kategórie vozidiel a všetky druhy palív.

Bezpečnosť Vás a vašich blízkych je našou prioritou, preto využite možnosť absolvovania povinných kontrol v najmodernejšej stanici technickej kontroly vo Veľkej Lomnici za tých najvýhodnejších podmienok.

V našej novo vybudovanej stanici technickej kontroly na Vás čaká profesionálny tím odborníkov, krátke čakacie doby, bezproblémové parkovanie, najvýhodnejšej ceny, pretože vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá.

 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potv
 • doklad vozidla(osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený;
 • opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu; 
 • platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha;
 • certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy; Platí pre vzniknuté škodové udalosti po 1.1.2022
 • protokol o montáži plynového zariadenia(vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu a prestavba bola realizovaná v SR);
 • potvrdenie o montáži fólii na okná, ak má vozidlo takéto fólie nalepené.
 • rdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

Ku technickej kontrole vášho vozidla je potrebné si pripraviť nasledovné dokumenty:

 1. doklad vozidla(osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený;
 2. opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu; 
 3. platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha;
 4. certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy; Platí pre vzniknuté škodové udalosti po 1.1.2022
 5. protokol o montáži plynového zariadenia(vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu a prestavba bola realizovaná v SR);
 6. potvrdenie o montáži fólii na okná, ak má vozidlo takéto fólie nalepené.

Ku emisnej kontrole vášho vozidla je potrebné si pripraviť nasledovné dokumenty:

 1. osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii– formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený;
 2. opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri emisnej kontrole, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly;
 3. kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu pre jednotlivo dovezené vozidlo;
 4. protokol o montáži plynového zariadenia(vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu a prestavba bola realizovaná v SR)

TECHNICKÁ KONTROLA

CENNÍK

OSOBNÉ A NÁKLADNÉ VOZIDLÁ DO 3,5 T (M1, N1)

 • Pravidelná
  34.50€
 • Opakovaná
  13.50€
 • Vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné
  41.00€
 • Dovezené vozidlo
  50.50€
 • Dovezené vozidlo z tretích krajín so zápisom výnimiek
  200.00€
 • Administratívna
  14.50€
 • Administratívna

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  12.00€
 • Zvláštna
  11.50€
 • Predkontrola v plnom rozsahu
  14.50€

NÁKLADNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ NAD 3,5T (M2, N2, M3, N3, T)

 • Pravidelná
  58.00€
 • Opakovaná
  24.50€
 • Dovezené vozidlo
  73.50€
 • Dovezené vozidlo z tretích krajín so zápisom výnimiek
  200.00€
 • Administratívna
  14.50€
 • Administratívna

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  12.00€
 • Zvláštna
  20.50€

PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ (O2, R2)

 • Pravidelná
  18.50€
 • Dovezené vozidlo z tretích krajín so zápisom výnimiek
  200.00€
 • Administratívna
  14.50€
 • Administratívna

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  12.00€

PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ (O3, O4, R3, R4)

 • Pravidelná
  40.50€
 • Opakovaná
  24.50€
 • Dovezené vozidlo z tretích krajín so zápisom výnimiek
  200.00€
 • Administratívna
  14.50€
 • Administratívna

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  12.00€

MOTOCYKLE (L)

 • Pravidelná
  21.50€
 • Administratívna
  14.50€
 • Administratívna

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  12.00€
 • Predkontrola v plnom rozsahu
  9.50€

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 • Protokol TK
  3.00€
 • Osvedčenie TK
  4.00€
 • Vystavenie opisu protokolu
  5.00€
 • Zaťažovanie vozidiel
  40.00€
 • Pick-up servis (vyzdvihnutie vozidla)

  presun po vlastnej osi

  10.00€+
 • Pick-up servis (vyzdvihnutie vozidla)

  prevoz prepravníkom vozidiel

  30.00€+
 • Doplnkový tovar

  max rýchlosť, tlak, bočné pásky, žiarovky

  1.00€+

EMISNÁ KONTROLA

CENNÍK

OSOBNÉ A NÁKLADNÉ VOZIDLÁ DO 3,5 T (M1, N1)

 • Pravidelná
  25.00€
 • Opakovaná
  25.00€
 • Pravidelná na vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné
  30.50€
 • Opakovaná na vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné

  nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK

  29.50€
 • Dovezené vozidlo
  27.00€
 • Administratívna
  8.50€
 • Zvláštna v plnom rozsahu
  29.00€
 • Predkontrola v plnom rozsahu
  15.00€

NÁKLADNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ NAD 3,5T (M2, N2, M3, N3, T)

 • Pravidelná
  35.00€
 • Opakovaná
  34.00€
 • Dovezené vozidlo
  36.00€
 • Administratívna
  8.50€
 • Zvláštna v plnom rozsahu
  35.00€
 • Predkontrola v plnom rozsahu
  15.00€

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 • Protokol EK
  3.00€
 • Osvedčenie EK
  4.00€
 • Vystavenie opisu protokolu
  5.00€
 • Zaťažovanie vozidiel
  40.00€
 • Doplnkový tovar

  nálepka LPG/CNG

  1.00€+